Национална програма за профилактика на оралните заболявания

 

Национална кампания за безплатно поставяне на силанти на първите постоянни молари (6-те зъби) на деца от 5 до 8 г. възраст в рамките на НППОЗД за 2019г. ще се проведе в периода 04.10.2019 г.-30.11.2019 г.

Brush your teeth twice a day

The proper brushing technique

No snacking after night brushing

Avoid sugary snacks

The size of a pea fits to a T

Change your toothbrush often

Visit the dentist every year
 

Клиповете са изработени и са собственост на Световната дентална федерация (FDI)


Списък на лекарите по дентална медицина, които ще извършват силанизиране
 

1БЗС МЗ 332